Finantare nerambursabila pentru Înființarea sistemelor de irigații (DR26)


Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Finantare nerambursabila 500.000 Euro/beneficiar Cofinantare 35%

Stadiu proiectului: Perioadă depunere proiect deschisă


Introduceti CUI Societate

Beneficiari Eligibili:

  • Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice constituite ca PFA, întreprindere individuală, și întreprindere familială.
  • Societăți comerciale de diverse forme juridice (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, etc.).
  • Instituții de cercetare-dezvoltare și centre/universități din domeniul agricol cu personalitate juridică.
  • Societate agricolă, composesorate, societate cooperativă agricolă și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor ca fermieri.

Cheltuieli eligibile:

  • Investiții în active corporale: înființarea sistemelor locale de irigații, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei, execuția puțurilor forate.
  • Investiții în active necorporale: costuri generale legate de proiect (onorarii pentru arhitecți, ingineri, consultanți, studii de fezabilitate, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare).
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, taxele pentru eliberarea certificatelor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor.